XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
95
266
7819
1261
2784
6874
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
90752
83322
28600
37774
367898
Ninh Thuận
XSNT
61
284
5483
5543
5443
8875
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
33005
16552
82891
04574
011607
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 17/09/2021
Gia Lai
0 0
1 8 9
2 2
3 8
4 3 9
5 2
6 1 6
7 4 4 4 6
8 4
9 2 5 8
Ninh Thuận
0 5 7
1
2 3
3
4 0 0 3 3 9
5 2 3 4
6 1
7 0 4 5
8 3 4
9 1
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
67
223
1857
8045
2674
1327
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
82843
94067
45877
89011
330931
Ninh Thuận
XSNT
24
646
7453
4887
6504
9040
73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
11098
78266
51416
52624
562273
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 10/09/2021
Gia Lai
0
1 1 3 6 7
2 3 7
3 1 8 9
4 3 4 5
5 7
6 7 7
7 4 7 7
8
9
Ninh Thuận
0 4 4 7
1 6
2 4 4
3 5
4 0 1 6
5 3
6 5 6
7 3 8
8 0 7
9 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
38
636
3805
6888
1097
2063
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
21409
59098
92127
21353
066277
Ninh Thuận
XSNT
31
712
0266
9274
2988
9405
90720
74685
11907
65615
87234
63990
49311
51051
07420
81444
52559
167630
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 03/09/2021
Gia Lai
0 5 5 9
1 8
2 7
3 2 2 6 8 9
4 1
5 3
6 3
7 7
8 6 8
9 7 8
Ninh Thuận
0 5 7
1 1 2 5
2 0 0
3 0 1 4
4 4
5 1 9
6 6
7 4
8 5 8
9 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
54
375
6369
8131
5816
7348
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
98564
53368
21413
00953
907119
Ninh Thuận
XSNT
60
307
1903
5724
2272
2869
68478
49553
98638
82600
24620
32497
32859
36906
20409
31530
97355
744511
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/08/2021
Gia Lai
0 3
1 3 6 7 7 9
2
3 1
4 1 8
5 2 3 4
6 4 8 9
7 5
8
9 2 6
Ninh Thuận
0 0 3 6 7 9
1 1
2 0 4
3 0 8
4
5 3 5 9
6 0 9
7 2 8
8
9 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
28
146
8096
7863
1625
0201
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
22143
81870
17671
60576
546849
Ninh Thuận
XSNT
70
195
1802
6868
4325
0662
11118
36441
53802
95122
46206
31601
80540
08407
64779
40918
45849
430430
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/08/2021
Gia Lai
0 1 8
1 8
2 5 5 8
3
4 3 6 8 9
5 8
6 3
7 0 1 6
8 8
9 3 6
Ninh Thuận
0 1 2 2 6 7
1 8 8
2 2 5
3 0
4 0 1 9
5
6 2 8
7 0 9
8
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
28
897
0328
9039
2582
2817
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
06546
62492
13513
47189
599612
Ninh Thuận
XSNT
86
134
7975
3654
8870
1604
88545
81486
04089
03602
38144
45279
98210
29729
05622
82622
94014
489709
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 13/08/2021
Gia Lai
0
1 2 3 7
2 8 8
3 2 9
4 2 5 6 6
5 4
6
7 0
8 2 3 9
9 2 7
Ninh Thuận
0 2 4 9
1 0 4
2 2 2 9
3 4
4 4 5
5 4
6
7 0 5 9
8 6 6 9
9

Copyright © 2021 by https://xosotailoc.net/. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top