Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
15
24
25
40
42
50
49
Giá Trị Jackpot 1
0

Giá Trị Jackpot 2
0

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0
Jackpot 2 5 số + power 0
Giải nhất 5 số 0
Giải nhì 4 số 0
Giải ba 3 số 0
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
03
14
15
21
47
52
54
Giá Trị Jackpot 1
55,092,779,850

Giá Trị Jackpot 2
4,361,100,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55,092,779,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,361,100,600đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 534 500,000đ
Giải ba 3 số 9714 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
10
16
40
43
45
46
22
Giá Trị Jackpot 1
53,712,030,000

Giá Trị Jackpot 2
4,207,683,950

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 53,712,030,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,207,683,950đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 329 500,000đ
Giải ba 3 số 7524 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
17
22
30
40
43
44
41
Giá Trị Jackpot 1
52,091,219,550

Giá Trị Jackpot 2
4,027,593,900

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,091,219,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,027,593,900đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 418 500,000đ
Giải ba 3 số 8715 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
08
17
20
36
39
44
30
Giá Trị Jackpot 1
50,537,868,150

Giá Trị Jackpot 2
3,854,999,300

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 50,537,868,150đ
Jackpot 2 5 số + power 3 3,854,999,300đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 372 500,000đ
Giải ba 3 số 8087 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
06
08
10
23
39
44
43
Giá Trị Jackpot 1
49,639,552,050

Giá Trị Jackpot 2
3,755,186,400

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,639,552,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,755,186,400đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 433 500,000đ
Giải ba 3 số 8097 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
19
30
35
43
47
55
12
Giá Trị Jackpot 1
48,767,588,400

Giá Trị Jackpot 2
3,658,301,550

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 48,767,588,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,658,301,550đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 311 500,000đ
Giải ba 3 số 6735 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
11
12
32
42
43
51
31
Giá Trị Jackpot 1
47,578,886,400

Giá Trị Jackpot 2
3,526,223,550

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,578,886,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,526,223,550đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 307 500,000đ
Giải ba 3 số 5994 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
01
08
12
26
28
45
43
Giá Trị Jackpot 1
46,622,870,850

Giá Trị Jackpot 2
3,419,999,600

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 46,622,870,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,419,999,600đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 359 500,000đ
Giải ba 3 số 7126 50,000đ
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
 
07
20
37
47
51
53
05
Giá Trị Jackpot 1
45,716,421,900

Giá Trị Jackpot 2
3,319,283,050

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45,716,421,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,319,283,050đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 306 500,000đ
Giải ba 3 số 6034 50,000đ

Copyright © 2021 by https://xosotailoc.net/. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top